Analitik d.o.o. - Marketing Research Agency
O nama Usluge Metode Novosti Kontakt
Hrvatski Deutsch English

KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Kvalitativnim metodama istraživanja tržišta podaci se prikupljaju promatranjem, intervjuom, verbalnim interakcijama i/ili kombinacijom tih postupaka. Kvantitativne metode stavljaju fokus interesa na psihološke karakteristike ispitanika kao što su: mišljenja, stavovi, vrijednosti, očekivanja, osjećaji, percepcije i sl. Primjenjuju se da bi se ispitala nepoznata tržišna područja, identificirali glavni elementi problema, postavile hipoteze detaljnih istraživanja i razumjela motivacija potrošača.

Kvalitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sljedeće pitanja:

 • Kako izgleda tipični potrošač moga proizvoda/usluge?
 • Koji način oglašavanja najbolje odgovara mom proizvodu/usluzi?
 • Kako razviti prepoznatljivost moje marke/usluge na tržištu?
 • Po čemu se razlikuje moj proizvod/usluga od konkurentskih proizvoda/usluga?
 • Kako sponzorstvom utjecati na vrijednost mog branda?
 • Na koji način se koristi moj proizvod?
 • Kako i kada razvijati novi proizvod?
 • Itd.

Kvalitativne metode istraživanja tržišta su:

Fokus grupa

Fokus grupa je kvalitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na grupnoj diskusiji o određenoj temi. Fokus grupa se sastoji od osam do deset ispitanika reprezentativnih ciljanom segmentu. Diskusiju vodi stručan moderator na objektivan način ne utječući na mišljenja i izjave sudionika. Tijekom rasprave moderator sudionicima postavlja set pitanja, pažljivo sluša, bilježi njihove odgovore i usmjerava raspravu. Primjenom ove metode istražuju se: mišljena, stavovi, ponašanje i navike ispitanika. Fokus grupe se provode u specijaliziranom prostoru koji je opremljen audio/video opremom za snimanje fokus grupe i jednosmjernim staklom koje klijentu omogućava praćenje razgovora. Na taj način klijent izravno doživljava reakcije sudionika.

Fokus grupe se upotrebljavaju u sljedećim situacijama:

 • Prikupljanje ideja o novom proizvodu
 • Prikupljanje ideja o reklamnoj kampanji
 • Prognoze prodaje i uspjeha novog proizvoda
 • Definiranje razloga opadanja prodaje
 • Spoznaja načina upotrebe proizvoda
 • Procjena konkurentskih proizvoda
 • Ocjena pakiranja
 • Uvid u razmišljanja kupaca
 • Sl.

Prednosti fokus grupe su:

 • Otvorena rasprava stimulira kreativnost i inovativnost ispitanika
 • Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/promatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže
 • Neometano promatranje rasprave od strane klijenta
 • Neposredna analiza rasprave u suradnji s klijentom
 • Velika količina informacija u kratkom vremenskom roku
 • Fleksibilnost diskusije koja može ukazati na neka nepoznate/nepredviđene elemente problema
 • Nestrukturiranost upitnika

Dubinski intervju

Dubinski intervju je kvalitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na razgovoru moderatora i samo jednog ispitanika. Razgovor vodi iskusan moderator na objektivan način ne utječući na mišljenja i izjave ispitanika. Moderator postavlja set pitanja, pažljivo sluša odgovore i usmjerava raspravu. Primjenom ove metode istražuju se: mišljena, stavovi, ponašanje i navike ispitanika.

Primjena dubinskog intervjua:

 • Prikupljanje ideja o novom proizvodu
 • Prikupljanje ideja o reklamnoj kampanji
 • Prognoze prodaje i uspjeha novog proizvoda
 • Definiranje razloga opadanja prodaje
 • Spoznaja načina upotrebe proizvoda
 • Procjena konkurentskih proizvoda
 • Ocjena pakiranja
 • Uvid u razmišljanja kupaca
 • Sl.

Prednosti dubinskog intervjua su:

 • Individualan pristup ispitanicima omogućava razgovor o osobnim, povjerljivim i osjetljivim temama
 • Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/promatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže
 • Fleksibilnost diskusije koja može ukazati na neka nepoznate/nepredviđene elemente problema
 • Nestrukturiranost intervjua
 • Detaljna analiza na temelju audio/video zapisa intervjua

Workshops - kreativne radionice

Workshops (kreativne radionice) su kvalitativne metode istraživanja koje se zasnivaju na kreativnosti i/ili projektivnim tehnikama. Sastoje od 6 – 12 sudionika koji uz pomoć iskusnog moderatora na kreativan način izražavaju svoje stavove, uvjerenja, mišljenja, potrebe, želje i osjećaje. Najčešće se upotrebljavaju kolaži, slike, priče i druge kreativne tehnike koje stimuliraju slobodne emotivne reakcije prema proizvodu, upotrebi proizvoda, brandu ili proizvođaču. Projektivne tehnike omogućavaju ispitanicima da projiciraju svoja skrivena, iskrena i subjektivna stajališta o predmetu istraživanja na određen objekt ili neku drugu osobu. Na taj način indirektno spoznajemo stavove i motivaciju ispitanika.

Najčešće korištene projektivne tehnike su:

 • Test asocijacije
 • Test dovršetka rečenice/priče
 • Tehnika treće osobe
 • Ostale metode
Webmaster Contact